NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIRUS CORONA MỚI

VIRUS CORONA mới chính là chủng virus SARS biến đổi.

Tuy Nhiên Virus SARS ủ bệnh trong 5 ngày thì Virus CORONA trong 14 ngày ủ bệnh.

Virus CORONA mới lây theo đường hô hấp, ở mức độ tiếp xúc gần. 

Để hiểu thêm chúng ta xem ảnh bên dưới nhé

 

Những điều cần biết về virus Corona mới - 1

Nguồn Dân Trí